Nieuws

De wijk denkt met Wel.kom mee! 23-12-2018

Het team Kemp, Kitskensberg en Heide van Wel.kom heeft op 20 november jl. met leden van de bewonersgroepen, actieve wijkbewoners en vrijwilligers van gedachten gewisseld over het werkplan 2019 voor deze wijken.


Het team Kemp, Kitskensberg en Heide van Wel.kom heeft op 20 november jl. met leden van de bewonersgroepen, actieve wijkbewoners en vrijwilligers van gedachten gewisseld over het werkplan 2019 voor deze wijken.


Vorig jaar werd het werkplan 2018 besproken. Het team van Wel.kom wil zo’n werkplan niet vanuit een ivoren toren opstellen, maar in overleg met de mensen waarmee samengewerkt wordt en bewoners die actief zijn in hun wijk. Wel.kom wil van de bewoners vernemen wat beter kan in de wijk en wil de bewoners duidelijk  maken wat het werk van deze organisatie inhoudt.


Succes

In 2018 heeft het team veel actieve bewoners in de wijk op weg geholpen om grote evenementen neer te zetten. De opening van het Wijkcentrum, de Halloweentocht en ook het Bouwdorp waren een groot succes.


Wensenpakket

Samenwerken in de wijk vormt de sleutel tot succes. Zo hebben de bewoners van de Heidebaan na een pleingesprek de verkeersproblemen opgepakt en samen met de Werkgroep Verkeer van de Bewonersgroep De Kemp en met ondersteuning van Wel.kom met de gemeente afspraken gemaakt over verbeterpunten.


In de bijeenkomst van 20 november hebben bewoners aan de hand van een zestal thema’s aangegeven wat  volgens hen in 2019 opgepakt moet worden in de wijken nodig is:

●    Hoe kunnen we 't Trefpunt levendiger maken?

●    Hebben ouders vragen over opvoeden?

●    Welke voorzieningen worden in de wijken gemist?

●    Zijn er mensen die met de computer willen leren omgaan en/of  hun taalvaardigheid willen vergroten?

●    Hoe kan Wel.kom nog zichtbaarder worden in de wijken?

●    Overige zaken m.b.t. leefbaarheid.


Voorzieningen

De bewonersgroepen zijn van mening dat komend jaar in ‘t Trefpunt gestart moet worden met een voorziening waar mensen terecht kunnen voor hulp nodig bij het invullen van formulieren, het invullen van de belastingaangifte, het regelen van zorg of een voorziening waar ze andere mensen kunnen ontmoeten.

Ook moet Wel.kom veel in de wijk aanwezig zijn, doorgaan met pleingesprekken en deur-aan-deur vragen wat mensen bezighoudt in de wijk en wat ze zelf willen doen om de wijk fijn en levendig te houden. In Kitskensberg vraagt de bewonersgroep hulp bij het houden van een enquête. In dit stadsdeel is onvoldoende bekend wat de bewoners belangrijk vinden.

Ook wil men een infobord bij de winkels, zodat mensen kunnen zien wat er allemaal te doen is in de wijk. Mensen die niet op facebook zitten of op de website kijken, kunnen zo ook de nodige informatie krijgen.

Tot slot wil men een jaarkalender van alle activiteiten in de wijk. Die zou bij de wijkkrant gevoegd kunnen worden en door de wijkbewoners in huis bewaard of opgehangen kunnen worden.


Prioriteiten stellen

Wel.kom kan natuurlijk niet alles oppakken en zal prioriteiten moeten stellen. Het team zal op korte termijn bekijken wat wel en niet mogelijk is.


Inwoners van de wijk kunnen met hun ideeën en plannen altijd terecht bij het team van Wel.kom in ‘t Trefpunt. Ook mensen die zelf iets willen doen voor de wijk zijn bij Wel.kom van harte welkom.

Op dinsdag- of woensdagmiddag is er altijd wel een medewerker van Wel.kom in ’t Trefpunt aanwezig om mensen te woord te staan. Het kantoor vindt u op de begane grond.

Geplaatst door: Rob van Vugt