Nieuws

Burgerparticipatie - debatavond en eerste plannen 25-02-2019

Debatavond Burgerparticipatie op 25 februari 2019 in de Velderie in Roermond en eerste plannen naar aanleiding daarvan.


Vanavond als lid van Bewonersgroep de Kemp, maar ook als coördinator Veiligheid en Buurtpreventie Kemp/Kapel, als lid van D66 Roermond, maar vooral als betrokken burger deelgenomen aan een interessante debatavond over burgerparticipatie in de Velderie in 't Veld in Roermond. Aanwezig waren stichting Ruimte Roermond, wethouder Marianne Smitsmans, enkele raadsleden, collega-leden van D66, vertegenwoordigers van diverse Roermondse wijkraden waaronder Kitskensberg, initiatiefneemster van WijZijnMaasniel en meer geïnteresseerden.

Wat ik in ieder geval ga doen is contact opnemen met WijZijnMaasniel, de burgerinitiatieven in Leeuwen en het gesprek zoeken met andere Roermondse bewonersgroepen, mijn netwerk en dat van de Bewonersgroep De Kemp versterken, beter in kaart brengen wat de doelstellingen van de Bewonersgroep De Kemp zijn, de wijk enqueteren, een begin maken met het werven van een grotere groep burgerparticipanten in Roermond Zuid. Ik heb daar inmiddels ideeën over.

Het verhaal over de case in Nijmegen was zeer interessant. De verhaal van WijZijnMaasniel was misschien iets te gedetailleerd, maar er sprak passie en betrokkenheid uit. Een goed voorbeeld van actieve burgerparticipatie. Wat ik miste in hun verhaal was hoe ze het voor elkaar gekregen hebben om een groep van nu 45 vrijwilligers op de been te krijgen. Zeer benieuwd naar. En ik wil graag hun enquetevragenlijst bekijken. Ik ken drie personen uit hun initiatiefgroep c.q. huidig bestuur. Daar ga ik beginnen met het leggen van contact. Samen voor een mooie wijk.

Geplaatst door: Rob van Vugt