Nieuws

Herinrichting Heinsbergerweg 21-05-2019

Vanavond was er in Aad Remunj een inloopavond over de plannen voor de herinrichting van de Heinsbergerweg.


Neem even de tijd voor deze medium read van 3 minuten.

Dit gaat direct de omwonenden van Kemp en Kapel aan, maar is ook van belang voor Roermondenaren die de weg voor doorgaand verkeer gebruiken, maar ook bijvoorbeeld voor de scholieren van Lyceum Schöndeln.

- De uitvoering van de werkzaamheden voor de herinrichting van de Heinsbergerweg staan gepland voor 2020, gelijktijdig met de aanpak van de Kapellerlaan.

· Doel van het project is een veiligere weg en het terugdringen van het sluipverkeer. Het doorgaand verkeer wordt door de maatregelen meer gestuurd over de Karel Doormanstraat. Deze weg is immers ingericht voor meer verkeer. Na doorvragen wordt bevestigd dat men van mening is dat de Karel Doormanstraat hiervoor ook veilig genoeg is door de hier gekozen weginrichting, de aanwezigheid van separate fietspaden, goede parkeervakken en de aanwezigheid van voorsorteergebieden vanuit de zijstraten.

· De gehele Heinsbergerweg – vanaf de rotonde bij de Wirosingel/Karel Doormanstraat tot aan de Kapel – wordt 30 km/u zone. Veel bewoners zijn hier erg blij mee.

· De maatregelen bestaan voornamelijk uit het aanbrengen van meerdere verhoogde drempelvlakken. Deze zijn voorzien op de aansluiting met de Javastraat, de Sumatrastraat, de Kempweg/Herderstraat, de Scheidingsweg/Petrus Polliusstraat en ter hoogte van de Pastoor Peutestraat. De drempel bij de Kapel blijft uiteraard gehandhaafd.

· Aangezien de Kemp beduidend hoger ligt dan de Heinsbergerweg is er op sommige plaatsen sprake van wateroverlast. De verwachting is dat deze toe zullen nemen bij het aanbrengen van drempelvlakken en dan met name bij de aansluiting Kempweg/Herderstraat. Ik heb dat aangegeven, maar meerdere inwoners waren mij vandaag ook al voor met een identieke opmerking. Onderaan de Kempweg wordt de lijngoot verplaatst.

· Ter hoogte van de Slousweg wordt het trottoir herstraat en het eerste gedeelte van de Slousweg, bij de nieuwe appartementen, wordt elementenverharding aangebracht.

· Voor het wegvak vanaf Scheidingsweg tot aan de Kapel zijn nog twee alternatieven in de plannen opgenomen. Ter hoogte van de Pastoor Peutestraat zou i.p.v. een drempel ook een wegversmalling kunnen komen of kunnen parkeervakken ingericht worden om en om aan beide zijden van de weg, waardoor de bestuurders een snelheidsvertragende slinger zouden moeten maken.

· Aangezien ik dagelijks met het openbaar vervoer reis heb ik kunnen constateren dat er op dit laatstgenoemde wegvak voor de bussen weinig ruimte is door de aanwezige geparkeerde auto’s hetgeen problemen oplevert voor het tegemoetkomend verkeer en onveilig is voor fietsers. Ik heb hierover vanavond niet doorgevraagd, maar ik kan me voorstellen dat dit een actuele zorg is bij omwonenden. Je kunt het busverkeer over de Karel Doormanstraat laten rijden – hetgeen sommige buslijnen ook doen – maar daarmee is er ook geen busverkeer meer mogelijk op de Kapellerlaan.

· Ik heb mijn emailadres achtergelaten en krijg binnenkort tekeningen/schetsen opgestuurd. Ik zal deze daarna delen.

Geplaatst door: Rob van Vugt