Nieuws

Bewoners Kemp en Kapel zetten straatbeeld op 1 29-07-2019

Welk nieuws heeft voor de wijkbewoners de meeste waarde als het om buurtpreventie gaat, naast de relevantie informatie over inbraak, diefstal, overval e.d.? In een poll vroegen we om uw mening.


36% van de antwoorden betrof straatbeeld, zwerfvuil en slecht onderhoud. Mensen geven een nette omgeving een hoge prioriteit.

Eén goede nummer 2 was gezondheid, medisch, AED met 21%. Een verrassende uitkomst.

Terwijl openbare orde en overlast met 13% op 3 terecht komt. Dit heeft met name te maken met het veiligheidsgevoel en de waarde die men hecht aan privacy.

Verderop in de lijst vinden we:
Veilig verkeer 11%
Verlichting 9%
Vermiste huisdieren 6%
Groen, milieu 4%

Digitale veiligheid en gevonden/verloren voorwerpen kregen tegen de verwachting in geen stemmen.

Opvallend dat onderwerpen als vermiste huisdieren en verloren voorwerpen waaraan wij hier soms aandacht besteden nauwelijks of niet uw interesse hebben. Digitale fraude is blijkbaar en gelukkig voor velen nog niet actueel. Toch zullen we de ontwikkelingen op dit laatstgenoemde gebied blijven volgen, aangezien te verwachten is dat deze fraudevorm zal toenemen.

Verder gaan we proberen om met de nieuwsberichten op de facebookpagina Buurtpreventie Kemp/Kapel rekening te houden met wat u als wijkbewoner belangrijk vindt.

Geplaatst door: Rob van Vugt