Nieuws

Roermond 1e gemeente die JIM aanpak als geheel omarmt 12-11-2019

JIM staat voor Jouw Ingebrachte Mentor en is de oom, zus, tante of buur die een jongere vraagt om hem of haar te ondersteunen in het doorbreken van de aanhoudende conflicten thuis.


De keuze van een jongere voor een JIM wordt ondersteund door ouder(s), waarna JIM optreedt als ambassadeur van de jongere. JIM is vertrouwenspersoon voor de jongere en zijn vertegenwoordiger richting ouder(s) en professionals.
In regio Midden-Limburg Oost zijn op dit moment 18 personen als JIM actief en zijn zo’n 50 hulpverleners getraind in de JIM-aanpak. Van de 19 casussen zijn er 17 uithuisplaatsingen voorkomen. De betrokken zorginstellingen zijn Rubicon, Mutsaersstichting en Koraalgroep. JIM sluit heel goed aan bij de transitiedoelstellingen: dichter bij het gezin, meer zelfregie en minder kosten. Roermond is de eerste gemeente die de aanpak als geheel omarmt. In andere steden waren het tot nu toe de zorginstellingen die individueel met JIM aan de slag gingen. De gemeente geeft het InVerbindingsteam de financiering en het vertrouwen om in te zetten wat nodig is. Een kanteling in denken die we op steeds grotere schaal ook in andere gemeenten zien vertelt Mireille Begheijn,Communicatieadviseur Sociaal Domein gemeente Roermond. Meer informatie over JIM is te vinden op de site: www.jimwerkt.nl

 

 

Geplaatst door: Angela Hokstam