Nieuws

Internationale Dag van de Rechten van het Kind 22-11-2019

Elk jaar wordt op 20 november de 'Internationale Dag van de Rechten van het Kind' (Universal Children's Day) gevierd. Op deze dag zijn er allerlei activiteiten, om ons eraan te herinneren dat kinderen speciale rechten hebben.


UNICEF en de Verenigde Naties hebben hiervoor op 20 november 1989 een verdrag aangenomen. Hierin zijn de basisrechten van alle kinderen ter wereld vastgelegd.

De belangrijkste rechten van het kind zijn:
Het recht op onderwijs
Het recht op eigen geloof en cultuur
Het recht op een naam en een nationaliteit
Het recht op een eigen mening
Het recht op een veilig en gezond leven
Het recht op bescherming tegen kinderarbeid
Het recht op bescherming tegen mishandeling en geweld
Het recht op bescherming bij een oorlog
Het recht op spelen
Het recht om op te groeien bij familie
Het recht op veilig drinkwater
Het recht op goede gezondheidszorg
Het recht op zorg bij een handicap
Alle rechten gelden voor alle kinderen over de hele wereld

Inmiddels is het verdrag door 191 van de 193 landen op de wereld ondertekend. De landen verplichten zich hiermee tot het beschermen van de rechten van kinderen in hun land. Ze moeten kinderen ook de kans geven om mee te denken en te praten over dingen die voor hen van belang zijn. Ieder land moet om de vijf jaar rapport uitbrengen, aan een speciale commissie in Genève. UNICEF heeft een belangrijke taak bij het toezicht houden,op de naleving van het verdrag.
Bron:
https://www.beleven.org

Geplaatst door: Angela Hokstam