Nieuws

Projectplan Tiny Forest de Kemp Roermond 2020 ingediend bij IVN Natuureducatie en gemeente Roermond 29-12-2019

Op 30 november is het projectplan Tiny Forest de Kemp Roermond 2020 ingediend, bij IVN Natuureducatie en de gemeente Roermond.


De informatie van het plan is ook bedoeld voor schoolkinderen, wijkbewoners en verenigingen. Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos even groot als een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek. Een Tiny Forest stimuleert biodiversiteit: het bos van 200 m2 bestaat uit veel verschillende soorten bomen. Deze bomen trekken weer insecten en vogels aan. Het bos brengt natuurbeleving dichterbij. De afstand tussen mens en natuur is groter dan ooit.


Initiatiefnemer, projectleider en auteur van dit projectplan is Rob van Vugt, sinds 1995 woonachtig in de Kemp.Van Vugt vertelt: “Ik ben 53 jaar, lid van Bewonersgroep de Kemp sinds 2016. Ik heb op de plantdag in Maasniel gezien welk enthousiasme er bij de kinderen aanwezig is en ik wens dit de kinderen van de Kemp en Roermond- Zuid ook toe. Ik vind het tiny forest een prachtige gelegenheid, voor mensen van de wijken Kemp en Kitskensberg om elkaar te ontmoeten en ben uitermate gecharmeerd van educatie in de buitenlucht. In ben voorstander van meer groen in de wijk en omarm de positieve effecten van een tiny forest zoals hierboven benoemd. Ook kan een tiny forest mits goed opgezet, een verbinding brengen tussen jong en oud, allochtoon en autochtoon en het helpen aan de bewustwording voor een groenere- en duurzame wereld.

Als lid van de bewonersgroep de Kemp heeft Rob van Vugt dit project geïntroduceerd, bij de bewonersgroep van de wijk. Vanuit de bewonersgroep is het mogelijk het project te ondersteunen en zullen leden plaatsnemen in de werkgroep Tiny Forest. Daarnaast is de bewonersgroep beheerder van de website c.q. bewonersplein van de wijk www.dekemproermond.nl. De redactie van de website zal online aandacht besteden aan het project.


De volgende leden nemen deel in de werkgroep Tiny Forest:
*Jan van Espen, directeur basisschool ’t Mozaiek
*Frank Rubel, stichting Swalm en Roer
*Thei Lamers, voorzitter bewonersgroep de Kemp
*Jeroen Hoovers, opbouwwerker Wel.kom
*Ahmed Ait Hakki, lid bewonersgroep de Kemp
*Rob van Vugt, initiatiefnemer


De werkgroep wil een grote groep mensen betrekken in het project, om een groot draagvlak en aandacht voor het project te genereren. De groepen die betrokken zijn/worden zijn: Basisschool ’t Mozaïek, Stichting Swalm en Roer, bewonersgroep de Kemp,Wel.kom, buurtpreventie, onderwijsinstellingen in de wijk, jeugdwerkorganisatie's, de scouting, een hoveniersbedrijf,( toekomstige) bewoners. Daarnaast zal de werkgroep zich sterk maken om de bewoners, van de wijk Kitskensberg bij het project te betrekken. De werkgroep heeft zich gemeld op de website van IVN en is krachtig in organisatie en mobilisatie, om het project Tiny Forest de Kemp 2020 succesvol te realiseren. De werkgroep zal de komende tijd aandacht besteden, aan een naam voor het aan te leggen tiny forest.


Belangrijk zijn de gewenste samenwerking met Kitskensberg (verbinden en ontmoeten) en het voornemen om via Wel.kom jeugdwerk,de jeugd en jongeren van 12- 23 jaar in het project te betrekken, om bijvoorbeeld vernielingen aan het straks aan te leggen triny forest te voorkomen.

Jeugd,natuur ,educatie ,ontmoeting en duurzaamheid, zijn de ingredienten voor een mooie toekomst voor een wijk met een grote diversiteit, die streeft naar inclusiviteit voor al haar inwoners.


Er is voor begin februari 2020 een overlegmoment gepland tussen organisatie's uit Maasniel en de Kemp.IVN zal voor dit overleg uitgenodigd worden.In het najaar van 2020 is het gewenste plantmoment Tiny Forest de Kemp 2020 gepland.

Geplaatst door: Angela Hokstam