Nieuws

Eerste huizen in de Groene Campagne worden begin 2020 opgeleverd 14-12-2019

De bouw van 41 eengezinswoningen aan de Pastoor Adamsstraat vordert snel! Deze huizen worden in verschillende varianten gebouwd en naar verwachting wordt de eerste fase van de Groene Campagne begin 2020 opgeleverd.


Tekst: redactie wijkkrant 

Wonen Zuid was aanvankelijk van plan om in september met een advertentiecampagne te starten, maar omdat de huurprijzen en het nieuwe toewijsbeleid van de overheid voor 2020 toen nog niet bekend waren, moest die campagne worden uitgesteld. Op maandag 2 december zijn de woningen alsnog op www.thuisinlimburg.nl geadverteerd.

Nadia Ferreira, wijkregisseur bij de woningcorporatie vertelt dat al meer dan 200 enthousiaste kandidaten belangstelling hebben getoond om een woning in de Groene Campagne te huren. Zij vindt die belangstelling niet verrassend, zeker niet omdat de woningmarkt voor de midden en hogere inkomens weinig mogelijkheden biedt. Prijzen van rond de 1.000 euro zijn ook in Roermond tegenwoordig gangbaar. Wonen Zuid realiseert
al deze woningen dan ook nadrukkelijk voor de midden- en hoge inkomens tot de liberalisatiegrens; al zijn er ook voor huishoudens met een laag inkomen woningtypes beschikbaar.

Stedenbouwkundige afronding

Stedenbouwkundig gezien is de Groene Campagne volgens Nadia een mooie afronding van de wijk. "Het zijn grote nul op de meter woningen die een nieuwe positieve impuls geven aan de Pastoor Adamsstraat en ‘t Parcje.” De wijkregisseur vertelt dat de woningcorporatie er aanvankelijk van uitging dat de eerste woningen pas rond de zomer van 2020 opgeleverd zouden worden, maar dat gebeurt dus eerder. Dat heeft ongetwijfeld met de efficiënte conceptbouw en planning van de aannemer BAM Wonen te maken. Bovendien hebben de weergoden meegewerkt 

en heeft de levering van bouwstoffen vooralsnog niet
voor vertraging gezorgd.

Tweede fase vertraagd

Met de tweede fase van het project, de bouw van 31 woningen,
zou aanvankelijk reeds zijn gestart, maar dat zal naar verwachting april 2020 worden. Met de gemeente Roermond heeft Wonen Zuid nader overleg gevoerd over de stedenbouwkundige en architectonische invulling van het gebied bij de rotonde aan de Karel Doormanstraat. Ook is aanvullend onderzoek verricht naar de trillingen die door het verkeer in de tunnel veroorzaakt worden en waarvan sommige huizen in ‘t Parcje en daarbuiten hinder ondervinden. De gemeente heeft Wonen Zuid gevraagd om zogenaamde keerwanden te plaatsen onder het woonblok van de tweede fase. De stikstofproblematiek (Pfas regelgeving) lijkt na nader onderzoek gelukkig geen invloed op de voortgang van het project te hebben.

Bewoners participatie campagne: 't Bruist op de Kemp

In de Wijkvisie de Kemp van 2016 gaf Wonen Zuid aan ook met het bestaande bezit in de wijk voor de zittende huurder aan de slag te willen gaan. Samen met de wijkpartners zijn er bewonersmiddagen en -avonden georganiseerd en is aan bewoners gevraagd welke deeën er bij hen leven. Wonen Zuid heeft de technische staat va de woningen met een bouwjaar
van 1948-1952 onderzocht. De corporatie wil een bepaalde kwaliteit bieden en de onderzoeken waren nodig om te bepalen wat technisch en financieel mogelijk is: ingrijpend onderhoud, renovatie, sloop of nieuwbouw? De overheid wil uiterlijk in 2050 van het gas af en daarmee moet Wonen Zuid in zijn plannen nu al rekening houden. Er wordt intern had gewerkt aan de uitwerking van de toekomstplannen en voorbereiding
van de aanpak voor deze ongeveer 200 woningen.

Een veiligere wijk creëer je samen!

Een van de leefbaarheid projecten die Wonen Zuid al heeft gerealiseerd voor de zittende huurder is zichtbaar aan de Karel Doormanstraat. Daar is hard gewerkt aan de voortuinen. “Het is nu één beeld”, aldus de enthousiaste wijkregisseur. Ook de achtertuinen zijn onder handen genomen. Erfafscheidingen zijn vervangen en nu afsluitbaar en ook het brandpad is vernieuwd. “Ook al wonen mensen in een bovenwoning, zij beschikken toch over een achtertuin en dat maakt die woningen geliefd bij huurders.” Tenslotte investeren de Kempenaren ook zelf in hun woonomgeving. Heel wat zittende huurders op de Kemp hebben namelijk gebruik gemaakt van de tijdelijke pilot om tegen een huurverhoging een kwalitatief goede erfscheiding n hun tuin te laten plaatsen. Het ziet er niet alleen netjes uit, maar draagt ook bij aan een veiligere wijk! Er vinden minder dumpingen plaats en er zijn minder criminele vluchtroutes mogelijk via de brandpaden.

Kitskensberg Heide

Wonen Zuid heeft vooralsnog geen andere concrete plannen voor Kitskensberg-Heide. Er lag een nieuwbouwplan om in de Van Heutszstraat grondgebonden nultreden woningen te bouwen, maar door stijgende bouwkosten is ervoor gekozen om het plan opnieuw vorm te geven en een andere aannemer aan te trekken. “Er zijn op Kitskensberg nog geen woningen van dit type, al bestaat er wel behoefte aan en kunnen deze woningen een positieve invloed hebben op de doorstroming. Onderzocht wordt of deze plannen alsnog haalbaar zijn, want er zal grond aangekocht moeten worden van de gemeente en het aantal woningen zal beperkt zijn”, aldus Nadia Ferreira.

Geplaatst door: Rob van Vugt