Nieuws

De Omwentelaars starten in Roermond 14-02-2020

Op donderdag 5 maart 2020 starten de Omwentelaars, hun eerste activiteit in Roermond. In de Graasj wordt het eerste impactgesprek, van deze nieuwe groep gehouden.


De Omwentelaars willen positieve aandacht voor alles wat er al gedaan wordt, voor wat betreft een duurzamer leven.
De Omwentelaars is een initiatief van Trees van der Schoot, Floris Mokveld en Janneke Postulart. Het is een netwerk voor mensen die zich verbonden voelen, met onderwerpen als milieu, natuur en klimaatverandering. Kennis van wat er al is en wie je kunt benaderen als je meer wilt weten over duurzamer leven, is vaak lastig te vinden. Via de website worden de positieve voorbeelden gedeeld en kunt u contacten leggen om mee samen te werken. Op donderdag 5 maart wordt gestart met de maandelijkse serie avonden, meetups afwisselend op dinsdag en donderdag. De eerste avond staat in het teken van de Verborgen Impact, naar aanleiding van een boek van Babette Porcelijn. Ons gedrag heeft flinke impact op klimaat, natuur en milieu. Maar veel van onze bijdrage is minder zichtbaar of zelfs verborgen. Janneke Postulart zal praten over dit onderwerp.
Natuurlijk deze avond ook aandacht voor het nieuwe initiatief van de Omwentelaars en bespreken we hoe, u zich kunt aansluiten bij de Omwentelaars en wat u belangrijke onderwerpen vindt.
Op de website www.deomwentelaars.nl vind je meer informatie over het initiatief. In de komende maanden willen we aandacht besteden aan een gezonde leefomgeving, duurzaam (ver)bouwen,bewoners aan het stuur, de energietransitie, plastic zwerfafval enzovoort. Bezoekers worden opgeroepen mee te denken over onderwerpen. Ter inspiratie zullen sprekers worden uitgenodigd, VPRO Tegenlicht documentaires worden vertoond of workshops worden georganiseerd.Onder de bezoekers van de eerste avond wordt een exemplaar van het boek “de Verborgen Impact” van Babette Porcelijn verloot.
Waar: De Graasj, Knevelsgraafstraat 21, 6041 GP Roermond
Wanneer: donderdag 5 maart van 20:00 tot 22:00 uur. Zaal open vanaf 19:45 uur

Geplaatst door: Angela Hokstam