Nieuws

Valentijnsdag 2020 14-02-2020

Eind jaren veertig ging het in Nederland goed met de export van bloemen, maar stagneerde de binnenlandse vraag.


Om daar wat aan te doen werd in 1949, door een bestuurslid van de Vereniging De Nederlandse Bloemisterij voorgesteld, om ook in Nederland Valentijnsdag of 'bloemendag' in te voeren. Om bekendheid te geven aan de nieuwe feestdag reikte de vereniging, omgeven met de nodige publiciteit, aan mensen die zich voor hun omgeving, vaak zonder op te vallen, verdienstelijk hadden gemaakt een 'Nationaal Valentijnhuldeblijk' uit, in de vorm van een bloemenmand of een taart. Deze werden soms overhandigd door 'broeder Valentijn' in persoon. Via de kranten werd men aangespoord gegadigden voor deze huldiging op te geven. In Nederland had Valentijnsdag aanvankelijk vooral het karakter van een 'Dag der Vriendschap', een dag voor het uiten van gevoelens van respect en waardering. Bijzondere mensen of hele groepen, zoals de wegenwacht en reddingwerkers, werden voor hun belangeloze inzet met een bloemetje bedankt.
Valentijnsdag wordt ieder jaar op 14 februari gevierd. Het is een dag waarop geliefden elkaar extra aandacht geven, met cadeautjes, bloemen of kaarten. Ook bestaat er de traditie dat men een bloemengroet of een kaartje stuurt aan mensen die men dankbaar is, of op wie men bijzonder gesteld of verliefd is.
14 februari is tevens de naamdag van de Heilige Valentius (Sint Valentijn), uitgeroepen door Paus Gelasius I in 496. In Engeland en de Verenigde Staten, kent Valentijnsdag een traditie van enkele eeuwen. In Nederland en verscheidene andere Europese landen is Valentijnsdag pas bekend, sinds de jaren vijftig van de twintigste eeuw of nog later. 14 februari gold als de dag waarop in de derde eeuw, twee heiligen met dezelfde naam Valentinus, om hun geloof gedood waren en daarom op deze dag vereerd werden. De een was priester in Rome, de ander bisschop van Terni. Niet uitgesloten is dat het toch een en dezelfde heilige betreft. In hun levensloop valt geen enkel aanknopingspunt te vinden, met de moderne gebruiken van Valentijnsdag.Tot aan de hervorming van de heiligenkalender van de rooms- katholieke kerk in 1969, kon op 14 februari Sint Valentijn vereerd worden. Daarna is Valentijn als heilige van de kalender afgevoerd. De oudste verwijzingen naar wat nu Valentijnsdag heet, dateren uit Engeland uit de vijftiende eeuw. Geliefden uit gegoede kringen noemden elkaar 'valentine' of schonken elkaar een 'valentine', een soms kostbaar cadeau.
In China(25 augustus 2020) en Israel(5 augustus 2020) wordt er ook een soortgelijke valentijnsdag gevierd. Het Qixi Feest / Qixi Festival valt jaarlijks op de zevende dag van de zevende Chinese maanmaand (meestal in augustus). Ook bekend als 'Chinese Valentijnsdag', 'Zevende Zuster Dag', 'Dubbel Zeven' of 'Eksterfeest'. De meisjes wensten op deze dag voor een goede echtgenoot.Tegenwoordig gaan zowel vrijgezelle vrouwen als mannen op deze dag naar een Chinese tempel om aan de taoïstische godin Zhinü (Zevende zuster) te offeren en te bidden voor een goed huwelijk. De oorsprong van het feest gaat terug naar het liefdesverhaal van Niulang en Zhinü. De twee geliefden werden op een dag gescheiden en mochten jaarlijks maar één keer bij elkaar komen door middel van eksters die een brug vormen. En Tu b'Av (joodse valentijnsdag) is een romantische Joodse feestdag, jaarlijks op de 15e dag van de Joodse maand Av. Tu b'Av wordt beschouwd als een goede dag om te trouwen, een aanzoek te doen of geloftes te vernieuwen.

Geplaatst door: Angela Hokstam