Nieuws

Wilfried Baum overleden 17-02-2020

Wilfried was vele jaren lid van de Wijkraad, het bestuur van de seniorenvereniging ‘Sta op en Wandel’, de Bewonersgroep De Kemp en andere organisaties.


Het jaar was nog maar nauwelijks begonnen toen ons het bericht bereikte dat Wilfried Baum op 75-jarige leeftijd was overleden. Zijn dood op 5 januari kwam onverwacht. Wilfried heeft zijn sporen op De Kemp en omgeving achtergelaten. Hij was een bezige bij, die op vele fronten actief was en heeft zich uitermate verdienstelijk gemaakt voor de bewoners van ‘zijn’ wijk.

Hij maakte jarenlang deel uit van de werkgroep groen en leefbaarheid die ‘in het seizoen’ wekelijks de tuin van Jannekeshof onderhield en daarnaast ook anderen bij tuinonderhoud een helpende hand toestak. Tuinieren was een van zijn hobby’s. Hij besteedde veel tijd aan het kweken van groenten, enz. op het volkstuincomplex langs de IJzeren Rijn, maar stak ook zijn handen uit als vrijwilliger op Camillus.


Wilfried was vele jaren lid van de Wijkraad, het bestuur van de seniorenvereniging ‘Sta op en Wandel’, de Bewonersgroep De Kemp en andere organisaties, die opkomen voor de belangen van de wijkbewoners en de leefbaarheid van de wijk. Bij meerdere organisaties bekleedde hij in de loop der jaren het voorzitterschap.

Wilfried Baum was een man met een eigen mening. Hij was niet altijd even gemakkelijk, maar wanneer zaken uitgepraat waren, zette hij er een dikke streep door en kwam hij er ook niet meer op terug.


Moge hij rusten in vrede. 

Geplaatst door: Rob van Vugt