Nieuws

Peter Daamen schreef rijk geïllustreerd boek over De Kemp 16-02-2020

We berichtten er hier al eerder over. Nu een uitgebreider artikel, zoals dit ook verscheen in de wijkkrant.


“De Kemp door de jaren heen” is de titel van een boek dat eind vorig jaar verscheen. Het is geschreven door Peter Daamen, die in 1952 op De Kemp geboren werd en er zijn jongste jaren doorbracht. Toen hij in 1975 trouwde, verhuisde hij naar elders in Roermond, maar de wijk heeft altijd een speciale plek in zijn hart gehouden. De redactie van de Wijkkrant ging bij de heer Daamen op bezoek en sprak met hem over zijn boek.


Peter kijkt met plezier terug op de jaren dat hij op De Kemp woonde. Zijn eerste levensjaren stond zijn ouderlijk huis op de Keulsebaan, maar het gezin verhuisde later naar de Curaçaostraat en vervolgens naar de Piet Heinstraat. “Iedereen speelde met iedereen op straat, je had veel vriendjes in de buurt, je kende iedereen in de buurt en praatte ook met iedereen. Dat is een heel verschil met tegenwoordig!”


“En daar blijft het ook bij!”

Het is niet het eerste boek dat van zijn hand verscheen, blijkt al snel. Hij werkte 31 jaar bij Philips  Roermond en toen de Taiwanese eigenaar de poorten sloot, stapte hij over naar parkeerbeheer van de gemeente Roermond.

Over zijn werk bij Philips schreef hij twee boeken en het boek over De Kemp is het derde en jongste product van zijn hand. “En daar blijft het ook bij!”, vertelt de man die inmiddels al enkele jaren met pensioen is, maar als vrijwilliger zijn ICT-ervaring ten goede laat komen aan één van de basisscholen in Roermond.


Doorslaand succes

Dat hij een boek over De Kemp schreef, was eigenlijk helemaal niet de bedoeling. Een vroeger buurmeisje vroeg zich af of er op facebook niets te vinden was over de wijk waar zij en Peter opgroeiden. Dat bleek niet zo te zijn. Peter vond dat jammer en stelde zichzelf de vraag of bewoners van vroeger en nu daar eigenlijk wel belangstelling voor zouden hebben. Een jaar of drie geleden besloot hij een facebookpagina over De Kemp aan te maken met foto’s en anekdotes. Dat werd tot zijn niet geringe verbazing en verrassing een doorslaand succes: Op facebook heeft hij nu meer dan 1.600 volgers, waarvan een groot aantal op De Kemp woont.


Niet tastbaar

Peter realiseerde zich dat lang niet iedereen - en zeker niet de oudste generatie Kempbewoners - op internet en op sociale media actief is. “Hoe mooi facebook ook is, het blijft digitaal en daardoor niet tastbaar!” Daarom besloot hij de historie van De Kemp en de voornaamste gebeurtenissen in een boek vast te leggen.


Archieven raadplegen

De schrijver is bepaald niet over een nacht ijs gegaan bij het samenstellen van het boek Hij stak veel tijd in het raadplegen van kranten-archieven en het gemeentearchief van Roermond, maar vond ook veel informatie op internet. Hij moest tal van mensen benaderen om informatie boven water of bevestigd te krijgen en moest mensen om toestemming vragen om foto’s in het boek te mogen plaatsen.


Enorm veranderd 

Peter is al heel wat jaren weg uit De Kemp en heeft de wijk in de loop der jaren enorm zien veranderen. “Op veel punten is de wijk erop vooruitgegaan, maar in andere opzichten ook achteruit. Dat geldt overigens niet alleen voor De Kemp, maar ook voor andere wijken. Ik heb graag op De Kemp gewoond en heb nog steeds contact met mensen die er wonen en met wie ik ben opgegroeid.”


Schrale heide  en arme zandgrond

In zijn boek vertelt Peter dat het gebied al een kleine honderd jaar voor het ontstaan van De Kemp volop voor landbouw en als weideland werd gebruikt. Het was aanvankelijk een gebied met schrale heide en arme zandgrond en dankt daaraan ook zijn naam. Daarna besteedt hij aandacht aan het ontstaan van De Kemp, de bouw van de eerste woningen en de keuze en problemen met de naamgeving van straten. Ook de vorming van een nieuwe parochie, de bouw van de noodkerk en diverse aspecten van het katholieke geloof komen aan bod, evenals de oprichting van Speeltuin Kitskensberg en het onderwijs op De Kemp. In het boek wordt ook ingegaan op de middenstand, die in het verleden in ruime  mate vertegenwoordigd was in de wijk. Verder is er een hoofdstuk gewijd aan ontspanning, vertier en gezelligheid en verenigingen als EMS, Handbalclub Irene, Schutterij Oranje Nassau en Klaroenkorps St. Jozef en aan de activiteiten, waarmee de jeugd zich bezighield (kölse, koekerelle, rolsjaatse, vlégere, enz.). In het laatste hoofdstuk van het boek wordt ingegaan op de veranderingen door de jaren heen.     


‘Printing on demand’

Het uitgeven van een boek kost geld en vraagt vaak een flinke investering. Peter verzorgde niet alleen de inhoud van het boek, maar deed ook de opmaak en vond een mogelijkheid om het boek tegen een betaalbare prijs op de markt te brengen. Het gaat om ‘printing on demand’. 

Peter heeft inmiddels al meerdere exemplaren van het boek verkocht en de reacties zijn positief. “Ik heb het met plezier gemaakt en hoef er niets aan te verdienen. Het moet voor iedereen betaalbaar zijn!”


Een duik in  de historie

Peter duikt de komende tijd nog verder in de historie van het gebied, maar is (nog) niet van plan dat in een nieuw boek vast te leggen. “Dat doe ik voor mezelf!”, zegt hij vol overtuiging. 


Voordat De Kemp een woonwijk werd, was het agrarisch gebied dat tot de gemeente Melick-Herkenbosch behoorde. In 1938 werd het gebied door Roermond geannexeerd omdat de gemeente behoefte had aan uitbreiding. In juli 1947 werd met de bouw van de eerste woningen aan de Keulsebaan begonnen.


“De Kemp door de jaren heen” bevat een schat aan herinneringen en foto’s en zou eigenlijk in geen enkele boekenkast op De Kemp mogen ontbreken. Het boek kost 12,50 euro exclusief verzendkosten en kan besteld worden via www.peterdaamen.nl.

 

Geplaatst door: Rob van Vugt