Nieuws

Biljarten in ‘t Trefpunt 16-02-2020

Vanaf 2 maart staat in de centrale hal van ‘t Trefpunt een biljart. Wijkbewoners die liefhebber zijn van het spel of kennis willen maken met het spel zijn van harte welkom om eens een potje te komen spelen.


De Graasj in Roermond heeft het biljart aangeboden aan Stichting WijkAccommodaties Roermond (SWAR). SWAR ziet  mogelijkhe-den om hiermee nog meer bij te dragen aan het ‘ontmoeten in de wijk’. 

Vooralsnog kan er alleen tijdens de vaste openingstijden van ‘t Tref-punt - op maandagochtend en -middag, dinsdag-, woensdag- en vrijdagochtend - gebiljart worden. Hieraan zijn geen kosten verbon-den. De minimale leeftijd is 21 jaar. 


Vrijwilligers gezicht voor beheer en onderhoud

SWAR en Wel.kom zijn nog op zoek naar enkele enthousiaste wijkbewoners die het beheer en onderhoud van het biljart willen verzorgen. Dan zijn ook ruimere biljarttijden mogelijk. 

Heb je belangstelling? Neem dan contact op met Jeroen Hoovers van Wel.kom, telefoon 0475-345135 of Rodin de Boer van SWAR, telefoon 0475-336712.

Geplaatst door: Rob van Vugt