Nieuws

1 April 2020 01-04-2020

1 april is een vrolijk en verrassend gemeenschapsfeest. Op deze dag worden mensen voor de gek houden.


Mensen halen grote en kleine grappen met elkaar uit, zijn vrolijk en maken extra plezier. 1 april is de laatste decennia ook verworden tot een mediagebeurtenis, niet met complete spektakelprogramma's en of artikelen maar vaak met een simpel op nieuws lijkend bericht waarbij lezer, luisteraar of kijker de gelegenheid krijgt te reageren.
De traditie om op 1 april grappen te maken bestaat niet alleen in Nederland. De grap komt op ongeveer dezelfde manier in grote delen van Europa voor en is ook bekend in Amerika, Rusland, Australië en Noord-Afrika. De eerste vermelding in een Nederlandse bron dateert uit 1561. Over de herkomst van '1 april' zijn in de loop van de tijd uiteenlopende hypothesen opgesteld, die geen van allen tot een oplossing hebben geleid. Ze hebben er eerder toe bijgedragen dat het onderwerp een eigen folklore heeft ontwikkeld. En in Nederland kun je het zinnetje "één april, kikker in je bil" zeer regelmatig horen op die dag.

Geplaatst door: Angela Hokstam