Nieuws

Palmzondag 2020 05-04-2020

Vandaag(5 april) is het Palmzondag, het begin van de Goede Week, de laatste vastenzondag voor Pasen.


Op deze dag wordt de feestelijke intocht van Jezus(de Zoon van God) in Jeruzalem herdacht. De vele pelgrims, die vanwege Pesach, het joodse feest van de ongezuurde broden (ook wel Joods Pasen genoemd) in de stad waren, verwelkomden Jezus met palmtakken. Volgens de evangeliën wist Jezus op dit moment al dat lijden en dood hem wachtten.
Al in de middeleeuwen kenden veel Europese steden palmpaasprocessies, waarin Jezus intocht in Jeruzalem werd nagebootst. Optochten van kinderen die achter een fanfarekorps aanlopen en in hun hand een palmpaasstok houden, zijn hier, in bepaalde delen van Nederland, een overblijfsel van. De palmpaasstokken zien er per regio anders uit, maar dragen vaak een haantje van brood, groen takjes, gekleurde eieren, slingers en kransen met snoep.
Op deze dag begint voor de christenen de Goede Week. Deze begint op Palm- of Passiezondag, de zesde zondag van de veertigdagentijd en eindigt met Paaszaterdag. Het doel van de Goede Week is de overweging van het lijden en sterven van Jezuz Christus. De laatste dagen van de Goede Week(Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag) vormen het hoogtepunt van de voorbereiding op Pasen.
De benaming Goede Week verwijst naar het gegeven, dat de dood dankzij Jezus definitief overwonnen is. Lange tijd mochten tijdens de Goede Week en dat gold ook voor de daarop volgende paasweek, geen zware lichamelijke werkzaamheden worden verricht. Bij het begin van de Goede Week, op Palmzondag is er de palmwijding. Deze herinnert aan het gejuich, waarmee men Jezus bij zijn intocht ontving.

Geplaatst door: Angela Hokstam