Nieuws

Felicitatie's Nederlandse ambassades wereldwijd aan de koning 27-04-2020

Verschillende Nederlandse ambassades in verschillende landen, hebben de koning gefeliciteerd met zijn jaardag vandaag.


Hierbij een kort verslag van enkele ambassades.
Tanja Gonggrijp, de Ambassadeur van de nederlandse ambassade in Colombo(Sri Lanka) schreef: Vandaag is het Koningsdag, een dag waarop in gewone tijden het hele land samenkomt om gezamenlijk de verjaardag van Koning Willem- Alexander te vieren. Dit jaar wordt iedereen wereldwijd gevraagd fysiek afstand van elkaar te houden, maar dat betekent niet dat we niet kunnen samenzijn. Juist in deze tijd, die voor iedereen moeilijk en verwarrend is, is contact met andere mensen, het delen van gevoelens, ideeën en ervaringen belangrijk. Hier in Sri Lanka hebben we een virtuele bijeenkomst georganiseerd, om met elkaar bij te praten en te horen hoe het gaat met de Nederlanders in Sri Lanka en de Maldiven. Wereldwijd zijn er veel mooie voorbeelden van hoe mensen apart, samen kunnen zijn. Houd dit vol en zorg goed voor elkaar. Koning Willem- Alexander, voor u is het ook een verjaardag als geen ander. Namens alle Nederlanders in Sri Lanka en de Maldiven, mijn team hier op de Ambassade en mijzelf wens ik u een bijzondere verjaardag en een goede gezondheid voor U en Uw familie toe.
Graag wens ik u allen een fijne Koningsdag toe schrijft Frans Makken, Ambassadeur van de nederlandse ambassade in Kenia. Ik heb de Koning via een officieel bericht gefeliciteerd met zijn verjaardag en hem en zijn familie vooral in deze tijden een goede gezondheid gewenst. Het leven in Kenia is ook drastisch veranderd. Dit weekend kondigde President Kenyatta aan de avondklok en de lockdown van verschillende countries, inclusief sinds kort Mandera, met 21 dagen te verlengen. Deze maatregelen beïnvloeden niet alleen het economische- en sociale leven, maar geven ook aanleiding tot stevig optreden van de autoriteiten. Weest u alstublieft voorzichtig en houdt u aan de regels, niet alleen voor uw eigen gezondheid maar ook om uit de problemen te blijven. Overtredingen kunnen leiden tot een onvrijwillig verblijf op eigen kosten in een quarantainecentrum. Sommige Kenianen menen dat het virus vooral door buitenlanders, naar Kenia is gebracht. Wij zijn als EU- ambassadeurs in gesprek met het Keniaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken om uitwassen en ongewenste effecten van maatregelen te bespreken, evenals het belang van respect voor mensenrechten. Naast het covid- virus vormen ook de sprinkhanen een grotere bedreiging voor de voedselvoorziening, dat Kenia in vele decennia heeft meegemaakt. Ook hier blijven we als ambassade alert op de ontwikkelingen. Tevens blijven we u op de hoogte houden van vluchten naar Europa, of naar hubs met aansluiting naar Europa.
Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima, focussen zich in hun werk op de Nederlandse maatschappij en iedereen die zich hierin verdienstelijk maakt. Zo organiseren de Koning en de Koningin een aantal keer per jaar, een lunch met Nederlandse burgers die iets bijzonders hebben gedaan, bijvoorbeeld in de sport, als vrijwilliger of in de zorg. Daarom vragen we deze Koningsdag, ook uw aandacht voor alle Belgische- en Nederlandse ‘Everyday’ Koninginnen en Koningen: de mensen die, iedere dag weer, zorgen voor onze zieken en ouderen, diegenen die ons voedsel produceren en leveren, zij die onze veiligheid garanderen, de buur die ook meteen iets meeneemt voor een zieke buurman/-vrouw, de mensen die onze ziekenhuizen en werkplekken schoonmaken, de chauffeurs die onze bus/tram/metro/trein blijven rijden, de meesters en juffen die online lessen maken, allen die (online) positieve ideeën delen om de moraal goed te houden en alle anderen die doen wat ze kunnen in het gevecht tegen #Covid19. Dank jullie wel aldus de Nederlandse ambassade in Belgie.
Op Koningsdag vieren wij Nederlanders onze verbondenheid met de Koning en de koninklijke familie en – zeker voor degenen die in het buitenland wonen – de verbondenheid met elkaar. Dit jaar is Koningsdag geen feest. Door de uitbraak van het corona-virus zitten de meeste Nederlanders thuis en voor veel landgenoten valt er ook niets te vieren. Ze hebben in de voorbije weken mogelijk geliefden verloren of ze bidden voor herstel voor degenen die nog in het ziekenhuis liggen. We denken aan hen en aan de talloze medewerkers van zieken- en verpleegtehuizen die hen verzorgen. Veel mensen maken zich zorgen over hun baan of hun bedrijf. Hoewel de uitbraak gelukkig nog weinig slachtoffers in Suriname heeft gemaakt, gaat de crisis ook ons hier niet voorbij. Door de reisrestricties van zowel de EU als van Suriname zijn in de voorbije weken meer dan 6000 Nederlandse bezoekers en toeristen met speciale vluchten eerder dan voorzien naar huis teruggekeerd. Vanuit de ambassade hebben we hen hierbij zoveel mogelijk gefaciliteerd. Ook al is het afgeven van visa en paspoorten vanwege genoemde reisrestricties opgeschort, het andere werk van de ambassade gaat door en we zijn gewoon via email en telefoon bereikbaar. In Paramaribo vieren we Koningsdag elk jaar met een receptie met onze Surinaamse vrienden. Dit kan dit jaar natuurlijk niet. Toch willen we die Surinaamse vrienden niet vergeten. Daarom hebben we besloten vandaag, namens alle andere Nederlanders in Suriname, bloemen te laten bezorgen bij de voornaamste zieken-, verzorgings-, kinder- en verpleegtehuizen in Paramaribo en op deze manier met een fleurig “Dank je wel” deze zorgverleners letterlijk in de bloemen te zetten. Het ga u goed en blijf gezond wenst Jaap Frederiks,Tijdelijk Zaakgelastigde van de nederlandse ambassade in Suriname.
Koningsdag is de volgende feestdag van 2020 die we niet snel zullen vergeten. Wat normaal het toppunt van Nederlandse uitgelatenheid is, wordt nu achter gesloten deuren gevierd aldus Ambassadeur Jan Versteeg van de Nederlandse ambassade in Spanje. Velen zullen zich hebben afgevraagd, of we deze dag vandaag wel moeten vieren, nu grote aantallen mensen in Nederland, Spanje en veel andere landen buitengewoon moeilijke tijden doormaken. Maar Koningsdag is niet alleen de verjaardag van ons staatshoofd en een dag om uitbundig te feesten. Het is ook onze nationale feestdag. De dag om onze verbondenheid met Nederland en met elkaar te vieren, hoe we die ook allemaal beleven. En dan is er veel voor te zeggen om dat juist in moeilijke tijden door te laten gaan, zij het in aangepaste vorm. Doordat we aan huis gekluisterd zijn, zal de viering hoe dan ook een heel ander karakter hebben. Maar ook omdat we te gast zijn in een land dat nog harder is getroffen door het Coronavirus dan Nederland, en veel mensen grote zorgen hebben, zullen we minder uitbundig zijn dan anders. Normaal gesproken is er op de ambassade in Madrid ook altijd een receptie op Koningsdag. Omdat het mijn eerste jaar is, hadden we gepland de receptie dit jaar op de Nederlandse gemeenschap te richten. Helaas kan ook dat uiteraard niet doorgaan. Om toch iets gezamenlijk te doen, is het volgende plan bedacht: iedere Nederlander die hier in Spanje Koningsdag viert, kon een foto van zijn of haar deelname aan het nationale toostmoment opsturen. Er is er een ‘collage’ hiervan gemaakt en op facebook geplaatst.

Geplaatst door: Angela Hokstam