Nieuws

Moederdag 2020 10-05-2020

Vandaag vieren we Moederdag, misschien iets kleiner dan anders, maar nog steeds worden moeders in het zonnetje gezet.


Moeders geven antwoord op de vraag hoe het is om moeder te zijn:
* Moeder L.: moederdag betekent voor mij liefde, geduld, genade, hoop, vertrouwen, rust. Het is een mooie dag, al heb ik zelf geen moeder meer, maar ik ben dankbaar voor de opvoeding die mijn moeder mij heeft gegeven. Ze kon me niet veel geven en geen materiële erfenis, maar het mooiste dat ik van haar heb gekregen, is geloof in Jezus en Hem aannemen, als mijn enige persoonlijke verlossing.
*Moeder U: Het moederschap is best leuk hoor.Wel intensief,vooral in het begin. Maar langzamerhand trekt het allemaal bij,vooral wanneer de kinderen steeds meer zelf kunnen.
* Moeder M: Moeder zijn is leuk. Je krijgt altijd kadootjes.
* Moeder D: Moeder zijn is niet makkelijk.
* Moeder H: Is heel leuk om moeder te zijn.
Traditioneel wordt Moederdag op de tweede zondag in mei gevierd. Dit jaar is dat op zondag 10 mei. Dit is overgewaaid uit de Verenigde Staten. Het vieren van Moederdag op de tweede zondag in mei is traditie in o.a. Nederland, België, Duitsland, Denemarken, Italië, Turkije, Australië en Amerika.In katholieke landen worden moeders, veelal op 15 augustus in het zonnetje gezet. Ook in Antwerpen en omstreken wordt traditiegetrouw op die datum Moederdag gevierd.
Naar Amerikaans voorbeeld wordt deze dag, in Nederland sinds 1925 gevierd. De achterliggende gedachte, in haar meest algemene vorm, is dat de moeders, die het hele jaar het gezinsleven draaiend hebben gehouden en het leeuwendeel van de zorgtaken hebben vervuld, op deze ene dag daarvan vrijgesteld zijn en op een voetstuk geplaatst worden. De oorsprong van Moederdag ligt in Amerika. Daar werd in de Methodist Episcopal Church van Grafton, in West Virginia, op 12 mei 1907 voor het eerst Moederdag gevierd. Het initiatief was genomen door Anna Jarvis (1864-1948), dochter van de plaatselijke methodistische predikant. Haar moeder Ann Reevers Jarvis was actief in het volksontwikkelingswerk en had daarbij geijverd 'for better mothers, better homes, better men and women'. Om die gedachte kracht bij te zetten leek het haar goed een 'memorial mothers day for mothers living and dead' te houden. Haar dochter voerde dit plan uit. Als datum voor deze Moederdag koos zij de tweede zondag in mei, de eerste zondag na het overlijden van haar eigen moeder op 9 mei 1905. Met grote energie heeft Anna Jarvis zich ingezet om Moederdag ingang te doen vinden, aanvankelijk vooral via zondagsscholen en kerkelijke jeugdverenigingen en sinds 1912 via de door haar opgerichte Mothers Day International Association. In datzelfde jaar werd Moederdag een algemene kerkelijke feestdag, voor de Methodistische Episcopale Kerk in Amerika. De gedachte om een Moederdag te houden, sloeg dermate aan dat het vanaf 1914, na aanvaarding van een wet door door het Amerikaanse Congres, ook een officiële burgerlijke feestdag werd.
Vanaf het begin hebben bloemen een belangrijke rol gespeeld, in de Moederdagviering. Anna Jarvis zag graag dat bloemen, met name anjers, gegeven werden aan moeders die kerkdiensten bijwoonden en gelegd werden op de graven van overleden moeders. Naarmate Moederdag in steeds bredere kring gevierd werd, verwaterde de bedoelde, min of meer religieuze, inslag van de dag en vermengde deze zich met andere, meer wereldse betekenissen. Naar verluid betreurde Anna Jarvis, de als maar toenemende commercialisering van haar feest.
Moederdag wordt in veel landen van de wereld gevierd, maar niet altijd op dezelfde datum. Het vieren van Moederdag op de tweede zondag van mei is alleen traditie in o.a. Duitsland, Denemarken, Italië, Turkije, Australië, België, Amerika, Suriname en Nederland. In veel (katholieke landen) wordt Moederdag op 15 augustus gevierd. In Spanje en Portugal wordt Día de la Madre,op de eerste zondag in mei gevierd. In Mexico is Moederdag jaarlijks op 10 mei. In Frankrijk wordt Moederdag (meestal) gevierd op de laatste zondag van mei. Evenals in o.a. Monaco, Zweden, Marokko, Tunesië, Algerije en de Dominicaanse Republiek. In Rusland staan moeders centraal, op de laatste zondag van november.

Geplaatst door: Angela Hokstam