Nieuws

Dag van de verpleging 2020 12-05-2020

Op 12 mei 2020 - de verjaardag van Florence Nightingale - is het de Internationale Dag van de Verpleging.


Over de hele wereld is er op deze dag, bijzondere aandacht voor de bijdrage van verpleegkundigen en verzorgenden aan de gezondheidszorg. In vele zorginstellingen zijn er op en rond 12 mei kleine en grote activiteiten. Verpleegkundigen en ook verzorgenden laten daarmee zien, wat hun waarde is voor de gezondheidszorg. De dag staat in het teken van, verbetering van de kwaliteit van zorg en versterking van de beroepstrots. De 'Dag van de Verpleging' werd in 1965 ingevoerd door de Internationale Raad voor Verpleegkundigen. In januari 1974 werd de geboortedatum van Florence Nightingale gekozen, om deze speciale dag te vieren. 12 mei 1820 was de geboortedag van Florence Nightingale, een Britse verpleegster, pionier en grondlegger van de moderne verpleging. Toen ze in 1854 tijdens de Krimoorlog aan William Howard Russell, de correspondent van het Engelse dagblad The Times, melding maakte van mensonterende toestanden onder de zieke en gewonde Britse soldaten, bood Florence haar diensten aan. De jonge Florence had alle troeven in handen, voor succes in de betere kringen. Ze had zich een echt doel in haar leven gesteld: het verplegen van zieken en gewonden. Tegenwoordig wordt haar naam genoemd, in verband met de modernisering van de verpleegkunde. Korte tijd bracht ze door in het Diaconessenhuis in het Duitse Kaiserswerth en bij de zusters van St. Vincent de Paul in de buurt van Parijs. Na haar terugkomst in Engeland legde zij zich toe op de reorganisatie van een klein ziekenhuis in Londen. Toen ze benaderd werd door Sir Sidney Herbert vertrok Florence aan het hoofd van een groep van 38 verpleegsters naar Scutari (de oude naam voor het Aziatische deel van Istanboel). Met geduld en tact wist zij orde in het legerhospitaal te scheppen en wist ze te bereiken dat de verzorging van gewonden aanmerkelijk verbeterde. Om het thuisfront op de hoogte te houden van de aard en omvang van de stroom gewonden, ontwikkelde de ook in wiskunde en statistiek zeer onderlegde Florence Nightingale, een eenvoudig diagram om deze gegevens aan leken te kunnen presenteren en ze was daarmee de uitvindster van het taartdiagram. Na terugkomst in Engeland richtte ze in 1856 een verpleegstersschool op in het St. Thomashospitaal in Londen, de eerste opleiding op dit gebied. Door haar baanbrekende werk werd er ook in de toenmalige kolonie Brits-Indië (nu India) een departement van Gezondheid in het leven geroepen. In 1907 kreeg Florence als eerste vrouw de Order of Merit, een hoge koninklijke onderscheiding. Drie jaar later overleed ze, 90 jaar oud.

 

Geplaatst door: Angela Hokstam