Pagina

Bewonersgroep de Kemp

Op deze pagina vindt u de activiteiten van de bewonersgroep de Kemp.


 

Samen sterk voor een leefbare wijk

De bewonersgroep de Kemp werkt samen met de wijkraad Kemp-Kitskensberg-Heide. Als bewonersgroep van de Kemp werken we, zoals dat tijdens de herstructurering van de wijk ook was, met een werkplan. In dit werkplan beschrijven we waar we dit jaar aan willen werken, welke zaken we willen oppakken.

Ons werkplan is gebouwd op drie speerpunten, te weten: een Fysiek en een Sociaal speerpunt en daarnaast onze deelname aan overleggen met de wijkpartners. In het fysieke gedeelte beschrijven we zaken die met grijs, groen, bebouwing en verkeer te maken hebben. In het sociale gedeelte worden de zaken die te maken hebben met activiteiten, sociale ontwikkeling en opvoedingsondersteuning beschreven. Een van de zaken waar we in deze sociale pijler aan willen werken is het versterken van de sociale samenhang in de wijk, zodat mensen prettig samen wonen en leven in onze wijk.

Onderdelen fysiek speerpunt:

·         Verkeersveiligheid

·         Veilige schoolroute

·         Zwerfvuil

·         Lelijke plekken in onze wijk, verloedering

·         Huisvesting voor wijkactiviteiten, zowel voor volwassenen als jeugd en jongeren

 

Onderdelen sociaal speerpunt:

·         Organisatie diverse activiteiten zoals wijkfeest, burendag, buitenspeeldag, Kids Fun

·         Bewustwordingstraject kinderen zwerfvuil

·         Jongerenmaatje

·         WhatAppgroep Buurtpreventie

·         Voortuinwedstrijd

·         Wijkkrant

·         Welkom in de wijk

·         Organisatie wijkactiviteit door samenwerkende groepen

·         Kindervakantiewerk Roermond Zuid

·         Jeu des boules

·         Samen fietsen

 

Overleg wijkpartners:

Onze inzet is daar gericht op:

·         Goede inzet partners

·         Aankaarten problemen die zich voordoen met betrekking tot grijs en groen

·         Verbetering communicatie met de wijk

 

Samenstelling bewonersgroep

De volgende bewoners zijn lid van onze bewonersgroep:

Theo Lamers, voorzitter

Ine Lamers, secretaris/penningmeester

Achmed Ait Hakki

Agnes Claessens

Cécile Hillen

Bert Kraus

Huub Nelissen

Nori Reijnders 

Chris van der Schaaf

Wil Thoonsen

Paula Vrancken

Rob van Vugt

 

Werkgroepen:

Als bewonersgroep kennen we een aantal werkgroepen. Deze groepen functioneren voor het grootste gedeelte zelfstandig onder de vlag van de bewonersgroep. Er zitten afgevaardigden van de bewonersgroep in deze werkgroepen en de werkzaamheden van de verschillende groepen zijn steeds punt van aandacht binnen de vergaderingen van de bewonersgroep. We kennen de volgende werkgroepen:

Organisatie grote wijkactieiten: Theo Lamers.

Redactie wijkkrant: Huub Nelissen, Nori Reijnders

Buurtpreventie: Rob van Vugt

Werkgroep verkeer: Theo Lamers, Huub Nelissen en Rob van Vugt

Website en bewonersplein www.dekemproermond.nl: Nori Reijnders, Rob van Vugt

Tiny Forest: Rob van Vugt, Ahmed Ait Hakki,

Project zwerfvuil: Ahmed Ait Hakki en Huub Nelissen.

Project Kids Fun: Ine Lamers, penningmeester.

Seniorenvereniging Sta op en Wandel: Bert Kraus

Kindervakantiewerk Roermond Zuid: Paula Vrancken.

 

Mocht u geinteresseerd zijn in ons werkplan of wilt u deelnemen in de bewonersgroep, neem dan contact op met onze secretaris (Javastraat 42, 6045 EN Roermond, 0475325171) of loopt eens binnen in het wijkhuis ’t Trefpunt, Javastraat 31.

Geplaatst door: Rob van Vugt