Pagina

Halloweentocht

al jarenlang een groot succes!


13 jaar geleden begonnen een moeder en haar dochter met het organiseren van een Halloween- spokentocht voor de kinderen uit de straat. Moeder liep als leidster met de kinderen de route en dochter deed alle posten/ schrikmomenten.

Na dat jaar klopten ze aan bij Stichting Wel.kom voor ondersteuning om het initiatief uit te breiden. Mede door de inzet van een groot aantal vrijwilligers, zijn de Halloween-tochten een groot succes.

 

De voorbereidingen voor de Halloween-activiteiten starten meteen na de zomervakantie en lopen door tot aan de uitvoering begin november. Een grote groep mensen is daarbij betrokken: een groep jongeren bedenkt samen het thema en verzorgt een trailer om te gebruiken als werving, er is een club mensen die meewerkt aan het decor, een aantal dames draagt zorg voor de catering, een groep mensen verzorgt de spookposten en tijdens alle jeugdactiviteiten wordt er gewerkt aan de aankleding van het gebouw. Vrijwilligers uit alle wijken verzorgen de werving en begeleiding van de jongeren uit de eigen wijk.

 

Ouderen en jongeren leren elkaar op een leuke manier kennen, hebben een gezamenlijk doel en werken enthousiast samen bij activiteiten. Er zijn ook samenwerkingen met andere partners, bijvoorbeeld het middelbaar- en basisonderwijs, de politie, de bewonersgroep en Daelzicht. Het elkaar leren kennen in een ongedwongen sfeer is het fundament voor een goede relatie die ook op andere momenten het contact ten goede komt.

De rol van Wel.kom is binnen deze activiteiten zeer gevarieerd. Wel.kom brengt (kwaliteiten van) vrijwilligers samen, brengt personen die elkaar kunnen versterken samen, zoekt de juiste plek voor de juiste persoon en betrekt vrijwilligers o.a. bij budget, tijdsbeheersing en bij de samenwerking met derden. Hiernaast steekt Wel.kom specifiek in op de jeugd: op het leren vormgeven van activiteiten, maar ook op het denken aan de randvoorwaarden die hierbij belangrijk zijn.

 

Voor meer informatie over de halloweenactiviteit:

www.facebook.com/stichtingwelkom.jeugdwerkroermond

of neem contact op met jeugdwerker Misja Geraedts 06-52562809

 

Geplaatst door: Zowi Naus